Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023


    d. 28. januar 2023 kl. 12.00


Referat  


Dagsorden 

Valg af dirigent 

Robert blev valgt 
Konstatering af at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 

Valg af referent 

Kaj blev valgt 

 

 1. Formandens beretning 

Se bilag 
Klapsalver til Morgana 


Beretningen godkendt 


Revideret regnskab 
Godkendt, men ny opstilling af regnskab ønskes for at gøre kassererens arbejde nemmere 


Forslag fra medlemmer 


Rystesammentur for medlemmer. 


Sam: svært at få godkendelse til at være på området omkring borgen, da styrelsen forlanger 1600 kr. hver gang for at godkende brug. Der kommer forhåbentlig en aftale i stand for et helt år ad gangen. 


Evt. mulighed for at få plads på marken ved siden af. 


Bestyrelsen arbejder videre på ideen. 


Forslag til indkøb 


Stråhatte til medlemmer  
Godkendt. Bestyrelsen må indkøbe det relevante antal stråhatte 


Stof til systuen. 
Forslaget blev trukket tilbage 


Bambus service til gæster 
Godkendt. Bestyrelsen må indkøbe det relevante 


Fastsættelse af Markedsdage 
Godkendt, på nær september som afventer beslutning. 

Uge 30 
Sam, kommenterede at der forventes mange mennesker grundet EM i ridderdyst 

29/30 april 

17/18 juni  

19/20 august 

2/3 september 
Afventer beslutning da museet har et arrangement i september. 

Halloween 

Afholdes 20/21 oktober 
snak om at udstyr blev stjålet og opsætning blev forstyrret, da borgen har åbnet som normalt.  
Sam: Borgen skal holde åbent. 
Der kan eventuelt aflåses i Dansesalen så udstyr kan flyttes der ned natten over. 
Der blev forespurgt om borgen kan sætte prisen op de 2 dage, så SBV kan tjene lidt penge på arrangementet, i stedet for at vi har en udgift til udstyr, sminke med mere. 
God snak om arrangement og muligheder. 


Datoen godkendt, og der aftales nærmere på mødet med museet. 

 

 

Valg 


Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Næstformand og kasserer er på valg 

Morgana genvalgt som næstformand 

Michael genvalgt som kasserer 

Valg af bestyrelsessuppleant 

Inna blev valgt 

Valg af revisor 

Arne Præstegaard modtog genvalg 

Valg af revisorsuppleant 

Kaj Kalhof valgt 


eventuelt 

Hvordan får vi styr på hjemmesiden? 

Vi har fået password, men det er ikke nemt at få til at virke. 
Kaj og Robert undersøger dette, og får det sat op, eller må vi bygge hjemmesiden igen. 

Plastkort (kort til dem der ikke har, + klistermærker til dem der har) 
Også stregkode til at komme ind og ud af borgen 
Dette aftales med personalet i receptionen 

Sam: forespurgte om der frivillige som kan hjælpe borgen i uge 30 til servering/udskænkning 

 

 

 

Bilag 

Formandens beretning 

Hvordan det gik i 22 

 • Lidt sløv start, med meget omvæltning. Vi klarede den. 
 • Bispens marked gik godt. Vi fik meget ros for at vise håndværk. 
  Der var lidt problemer med Morgana og Lasses telt. Det blev ordnet  
  Vi talte med en masse mennesker, gæster og aktører 
  I år bliver vi flere deltagere, og vi skal have planlagt indretning af telte 
 • Kulturuge i juni var meget våd, men hyggelig. Vi var ved parkeringspladsen ved biblioteket. Ikke mange gæster. Samme pladsering i år. 
 • Uge 41 var der 4 afsted til Vitskøl kloster. 1 fantastisk dag, med masser af mennesker, og anden dagen endte med stormvejr og hagl. 
  Skal vi med igen? 
 • Halloween gik godt, der var mere hjælp med afrydning. 
  Morgana gjorde det rigtig godt. 
  Salg af kage på borgen i år, hvis muligt? 
 • Kulturnat gik godt, kunne bruge mere lys og bedre legesværd til børnene at kæmpe med. 
 • Spejdere på borgen. Spøgelsestur fredag gik godt. Aktivitetsdag fungerede. Vi skal have fastlagt nogle priser. 
 • Julemarked var hyggeligt og koldt, mangler flere nisser. 
  Tak til Charlotte og Michael for styring på P-pladsen.