Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021


Generalforsamlingen finder sted online på adressen: HER - meet.google.com/ynq-ewoc-hyy

Adressen er åben fra klokken 18:30


    d. 10. februar 2021 kl. 19.00


Dagsorden og program for 2021 


Dagsorden:

  1. valg af dirigent.

  2. Formandens beretning om foreningen i det forløbne år.

  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

  4. Forslag fra medlemmerValg:

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kasper modtager ikke genvalg

Robert modtager genvalg
2. Valg af bestyrelsessuppleanter.3. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt for 1 år
Eventuelt:


Indkommende forslag skal være i bestyrelsens hænder senest d.2. feb. 2021For at kunne stemme skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingens start d.10.2 kl. 19.00

aktive medlemmer 200 kr.

støttemedlemmer 150 kr.

Betales via bankoverførsel Konto. Reg. 9070 Konto 2600 30 25 69  (Husk at påføre navn)

Eller til formandens mobilpay på 81 71 46 88


Vi håber at se så mange af jer som mulig


Hilsen Bestyrelsen