Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020


Generalforsamlingen finder sted i Spøttrup kulturhal


    d. 29. januar 2020 kl.19.00


Dagsorden og program for 2020 kan læses i vedhæftet filer.


Dagsorden:

  1. valg af dirigent.

  2. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.

  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

  4. Forslag fra medlemmerValg:

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kasper modtager genvalg

Kirstine modtager ikke genvalg.

Camilla modtager ikke genvalg
2. Valg af bestyrelsessuppleanter.

3. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt for 1 år
Eventuelt:


Indkommende forslag skal være i bestyrelsens hænder senest d.21. jan. 2020For at kunne stemme skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingens start d.29.1 kl. 19.00

aktive medlemmer 200 kr.

støttemedlemmer 150 kr.


Vi håber at se så mange af jer som mulig


Hilsen Bestyrelsen