Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING


 

Bestyrelsen for Spøttrup Borgs Venner inviterer hermed til

foreningens ordinære generalforsamling

 

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.00 i Spøttrup Kulturhal, Rødding

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1.  Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Forslag fra medlemmer
 5. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. På valg er:
 7. - Kirsten Kristensen (modtager ikke genvalg)
 8. - Jes Faurholt (modtager ikke genvalg)
 9. - åben post, da Anni Gori er udtrådt af bestyrelsen
 10. b) Valg af bestyrelsessuppleanterValg af revisor og revisorsuppleant. Valgt for 1 år
 11. På valg er:
 12. - Revisor Arne Præstegaard
 13. - Revisorsuppleant Kurt Frydendahl Eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 21. januar 2019

 

Kontingentet for 2019 er fastsat til 100,- pr person for aktive medlemmer

og 100,- pr person for passive (støtte)medlemmer

Kontingentet betales ved bankoverførsel til foreningens konto: Reg.nr. 9070 Konto 2600 30 25 69

 

Alle aktive medlemmer af Spøttrup Borgs Venner har gratis adgang til Spøttrup Borg. Børn og unge under 18 år har ligeledes gratis adgang til Borgen. Dog betales entré ved specielle arrangementer.

 

Med venlig hilsen og

Godt Nytår

Bestyrelsen for Spøttrup Borgs Venner