Velkommen


Spøttrup Borgs VennerSpøttrup Borgs Venner

Her kan du finde masser af informationer, billeder og links.
Indlæg til hjemmesiden sendes til:  foreningen@spottrupsvenner.dk
Sidst opdateret den 25. september 2017


Nørkleværkstedet er startet…

Her kan nye og gamle aktive medlemmer få hjælp og inspiration til påklædning og udstyr, hvordan man gebærder sig i middelalderen og hvilke aktiviteter man kan deltage i.
Man kan fifle med sit håndværk og deltage i hyggelig samvær med godt folk.

NYT: Nørkleværkstedet har fået ekstra indhold…

Den 28. september fokuseres der på “Roller og Dragter”
Den 12. oktober er almindelig arbejde med håndværk
Den 26. oktober fokuseres der på “Levendegørelse og Spil”
Den 9. november er almindelig arbejde med håndværk
Den 23. november fokuseres der på “Mad i Middelalderen”


Bliv medlem

Spøttrup Borgs Venner søger nye medlemmer til vores grupper.
Om sommeren har vi 3 weekender med levendegørelse på Spøttrup Borg.
Her trækker vi i middelaldertøj og viser vores håndværk og kundskaber.

De aktive medlemmer mødes i deres grupper nogle gange om året og fifler med deres håndværk eller finpudser deres kundskaber. Det er altid en hyggelig affære at deltage aktivt i grupperne og det er også med til at gøre vores aktiviteter endnu bedre. De hjælper også med at gennemføre vores aktiviteter i løbet af året, så som vores levendegørelse af Spøttrup Borg. Som belønning for deres indsats, tilbydes de aktive medlemmer forskellige kursur og arrangementer, så som pileflet, træværksted, nørkleværksted, vidensdeling og endda en festmiddag.

Alle kan være medlem af Spøttrup Borgs Venner og du kan finde flere informationer og billeder under Aktiviteter og Galleri.

Du kan tilmelde dig ved at udfylde formularen  under Bliv Medlem.


Dragter

I vinterhalv-året (september til marts) mødes sy-gruppen hver tirsdag kl. 11-14 i gartnerboligen, undtagen i ferierne. Såfremt der skal tages mål eller prøves/udleveres tøj, kan man ringe til Kirsten Kristensen på tlf nr. 29914273 og aftale en tid.


Hvad ellers er nyt på siden…

Der er nye billeder fra vores levendegørelse på Spøttrup Borg under Galleriet.


Husk dit medlemskort

Som medlem af Spøttrup Borgs Venner får du et medlemskort.
Medlemskortet bruges til gratis adgang til borgen og aktive medlemmer skal forevise det til tøj-udlevering og kurser.

Har du ikke fået dit medlemskort endnu, så kontakt os og vi vil hurtigst muligt sende et.


Husk at melde adresseskiftkort

Hvert år sender vi invitationer ud til vores generalforsamling. Derfor er det en god ide at melde dit adresseskift til os, så vi nemmere kan få invitationer frem i god tid.
Det samme gælder, hvis du har fået en ny email adresse.
Du kan sende en email eller bruge vores kontakt formular.


Til de aktive medlemmer

På Facebook har vi en lukket gruppe kun for de aktive, som bruges til planlægning af aktiviteter og arrangementer. Se den her: Spøttrup Borgs Venner


Spøttrup Borgs Venners formål er blandt andet, “at udbrede kendskab til og skabe interesse for middelalderborgen Spøttrup og Middelalderen ved at lave aktiviteter, arrangementer og udstillinger.”

foreningen